Beste Fetish Vrienden,

7 keer hebben we Boudoir Bizarre moeten afzeggen, want de psycho's in Den Haag hebben geen flauw benul wat ze aan het doen zijn. Elke keer als we dachten het kan niet krankzinniger, bewezen ze dat dat wel kon. Dus nu eindelijk, 9 April 2022 gaat het toch echt gebeuren.u Bent u een van de velen die al kaarten gekocht had voor een eerdere afgezegde editie, weet u vast wel dat deze kaarten geldig blijven.

Als kaarthouder krijgt u binnenkort de nieuwe kaarten toegestuurd voor 9 April. Mocht u verhindert zijn, dan kunt u de kaarten gewoon bewaren tot er een editie kunt waar u wel bij kan zijn. Mocht u toch nog liever geld retour zien dan vervallen de tickets op het moment dat we het aankoopbedrag aan u overgemaakt hebben. Stuur ons een mailtje als u voor deze optie kiest.

Stuur de informatie, naam, datum, nummer en bank naar: info@boudoirbizarre.com

OK dan, dat was het, enne...
TOT 9 APRIL 2022...!!!

Grtz Nico
Dear Fetish Friends,

7 times now, we had to cancel our party because the psycho's in The Hague have no friggin' idea what they're doing. Every time we thought it can't get any more insane than this, they proved us wrong. So now finally, April 9th, 2022, our party will happen. Should you be one of the many people that purchased a ticket for one of the earlier canceled editions, you know the tickets remain valid.

As ticket holder you will receive new tickets for the April 9 edition the coming week. Should you not be able to make it, you can simply keep the tickets you got till the next part you can attend. If you rather have your money back let us know and your ticket becomes invalid at the moment we reimbursed the ticket price. Send us a mail if you choose this option.

Send us the info, name, number, date and bank to: info@boudoirbizarre.com

So, that's it for now...
SEE YOU APRIL 9th 2022...!!!

Grtz Nico


Grtz Nico


Stuur de info hierheen. / Send the info here.

info@boudoirbizarre.com