Beste Fetish Vrienden,

Voor de 7e keer moeten we Boudoir Bizarre afzeggen want de psycho's in Den Haag hebben geen flauw benul wat ze aan het doen zijn. Elke keer als je denkt het kan niet krankzinniger, bewijzen ze dat dat wel kan. Dus ook 22 Januari gaat niet door en wordt verzet naar 9 April 2022. Nu bent u een van de velen die al kaarten gekocht had voor deze, of een vorige afgezegde editie. En deze kaarten blijven geldig.

DUS... De vraag wederom is: "Wilt u uw tickets doorschuiven naar 9 April, of hebt u liever uw geld retour. Mocht u verhindert zijn, dan kunt u de kaarten gewoon bewaren tot er een editie kunt waar u wel bij kan zijn. Bent u er wel bij, dan gaan we u nieuwe kaarten toesturen.

U kunt ons helpen het een en ander te bespoedigen door even op de oude kaarten te kijken en tegelijk met uw RSVP even de nummers van de tickets door te geven. Bij de tickets die u via onze website gekocht heeft gaat het over het nummer dat direct boven uw naam staat en het rode nummer dat rechts boven in de hoek staat, boven de streepjescode. Bij Paylogic tickets zoeken we het nummer links boven in dat boven de streepjescode en uw naam staat.

Die nummers maken het voor ons lekker makkelijk om uw kaarten terug te vinden en te verifiŽren dat u recht heeft op nieuwe kaarten. Het is even een toestand, maar we komen er wel uit en dan kunnen we weer feesten en deze anderhalf jaar durende ramp snel vergeten.

Stuur de informatie, onder duidelijke vermelding van uw naam naar: info@boudoirbizarre.com

OK dan, dat was het, enne...
TOT 9 APRIL 2022...!!!

Grtz Nico
Dear Fetish Friends,

For the 7th time we have to cancel Boudoir Bizarre, because the psycho's in The Hague haven't got a clue what they're doing. Every time you think they can't go more insane, they prove otherwise. So the January 22 party is also cancelled and is moving to April 9th, 2022. You already bought tickets for this, or one of the erlier cancelled edition. No worries, these tickets will remain valid for a nexr edition.

SO... The question again is: Do you want to transefer your tickts to April 9th, od do you prefer a refund. If you can't make it April 9th, you can also transfer the tickets to a leater edition, If you can make it, we willbe sending you new tickets as soon as possible.

We will send you new tickets, as soon as we verified the old ones you have. Look at your ticket and provide us with the following numbers; If you bought the ticket through our own website and payed with iDEAL, give us the number directly above your name and the red number in the right upper corner above the bar code. If you bought a ticket through Paylogic we're looking for the number in the left upper corner, above your name and the bar code.

The numbers make it easier for us to find your tickets in our system and to verify you're entitled to new tickets. It's a bit of a situation, but we'll make it work somehow, I'm sure. And before you know it we'll by partying like never before and forget the 18 months long disaster area.

Send us the info, clearly stating your name to: info@boudoirbizarre.com

Well, that's it, and...
SEE YOU APRIL 9th 2022...!!!

Grtz Nico


Stuur de info hierheen. / Send the info here.

info@boudoirbizarre.com